Uniwersytet w Cambridge

Uniwersytet w Cambridge to Niels Bohr, John Cleese, Karol Darwin, Jane Goodal, Hugh Laurie, John Mayanard Keynes, Thomas Malthus, Stephen Hawking, James Clerk Maxwell, Izaak Newton, Ernest Rutherford, Alan Turing, Robert Oppenheimer, Francis Crick, James Watson, Ludwig Wittgenstein, Zadie Smith.

Przyznajemy. Chcieliśmy pójść na łatwiznę i opis Uniwersytetu Cambridge ograniczyć do listy związanych z Uniwersytetem osób. Związanych, czyli byłych studentów i/lub pracowników. Bowiem do kilkunastu wymienionych tu osób z łatwością można dołożyć kilkadziesiąt kolejnych, tworząc pełnowymiarowy wpis na blogu. Spis taki pewnie też wystarczyłby za opis Uniwersytetu Cambridge, dając wyobrażenie o rozległości prowadzonej tu działalności intelektualnej. Nawet wszak wśród wymienionych osób znaleźć możemy nie tylko naukowców z różnych dziedzin, ale też aktora czy pisarkę. Jaki czynnik doprowadził do tak wysokiego poziomu uczelni? Być może znaczenie ma długa historia Uniwersytetu, założony został w 1209 roku. Od tego czasu Uniwersytet rozwinął się w złożoną strukturę. W skład samego Uniwersytetu wchodzą wydziały, departamenty i innej jednostki. Mniej oczywistymi, przynajmniej na pierwszy rzut oka, instytucjami są kolegia. Jest ich 31, najstarszym jest założony w 1284 r. jest Peterhouse. Kolegia są instytucjami niezależnymi od Uniwersytetu i nie mają bliskiego odpowiednika na uczelniach w Polsce. To tutaj w trakcie studiów mieszkają studenci, tutaj odbywa się część zajęć (czy to naukowych czy sportowych) oraz przygotowanie do egzaminów. Każdy student uniwersytetu jest jednocześnie członkiem jednego z kolegiów. Co oczywiste, kolegia rywalizują między sobą o to, kto lepiej przygotowuje studentów. Ponadto, kolegia prowadzą szeroki zakres działalności dodatkowej, takiej jak chociażby zakładanie parków naukowo-technologicznych licznie rozmieszczonych w Cambridge i okolicach. Całość, mówiąc krótko, działa. Uniwersytet Cambridge może poszczycić się ponad dziewiędziesięcioma lauretami nagrody Nobla, oraz co bardzo ważne dla nas, jako uczestników programu TOP 500 Innovators wytworzeniem ekosystemu łączącego naukę z biznesem, gdzie działają setki firm przynoszących ogromne zyski. Całość na znakomity wpływ na miasto Cambridge i jego okolice. Bezrobocie jest tutaj najniższe na Wyspach, a średnie pensje należą do najwyższych. Miejmy nadzieję, że podobny sukces uda się powtórzyć w Polsce.

Uniwersytet w Cambridge - Enterprise

Cambridge Enterprise powstało z myślą o wspieraniu naukowców, pracowników akademickicj oraz studentów w procesie komercjalizacji, zakładaniu przedsiębiorstw oraz ich rozwoju. Sepcjaliści z Cambridge Enterprise pomagadą w ochronie własności intelektualnej, podpisywaniu licencji, zakładaniu firm typu start-up oraz spin-out, a także wydają ekspertyzy i zapewniaja profesjonalne konsultacje. Na wsparcie mogą liczyć wszystkie jednostki, niezależnie od dziedziny badań.

Głównym założeniem jest wspieranie innowatorów przy zakładaniu firm, wdrażanie ich w szeroko pojętą komercjalizację oraz pozyskiwanie funduszy na rozwój firmy. Cambridge Enterprise jest mostem łączącym naukowców ze światem przemysłu oraz biznesu. Tylko w 2014 r. Cambridge Enterprise wspierało 1,320 naukowców, pomogło przy podpisaniu 130 licencji i przyniosło dochody na poziomie 10.7 miliona funtów (zaledwie z licencji oraz konsultingu).

Miejscu temu przyświetla idea wspierania nauki oraz kreatywności...i to właśnie tutaj mamy okazję czerpać inspirację i podpatrywać specjalistów aby nasza działalność po powrocie przynosiły jeszcze lepsze efekty. .

Hauser Forum

Nasz kurs jest dokładnie taki sam jak ekosystem złotego trójkąta (Cambridge-Oxford-Londyn) – ekscytujący i różnorodny. W jego trakcie mamy możliwość odwiedzić wiele miejsc o szczególnym znaczeniu dla lokalnej kultury innowacyjności. Jednego dnia przemierzaliśmy korytarz St John Innovation Centre lub Magdalen Science Park. Innego rozmawialiśmy że specjalistami z Judge Business School lub Said Business School. Mieszkaliśmy w college’ach w Cambridge i Oxfordzie czując atmosferę tych miejsc. Spośród nich wszystkich jest jedno miejsce, które zajęło szczególne miejsce w naszych sercach. To właśnie tam wyrosła większość naszych pomysłów, by później mogły być doskonalone z pomocą naszych tutorów.

To właśnie Hauser Forum – piękny budynek przyciągający oko kolorową fasadą i atrakcyjnym desing’em. Budynek został wzniesiony by tworzyć wspólną przestrzeń dla naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli przemysłu oraz start-up’ów. Budynek został zaprojektowany przez Wilkinsona Eyre wraz z Archial Architectsi zawiera nowoczesne przestrzenie położone pośród łąk wschodniego kampusu University of Cambridge. Ten malowniczy krajobraz towarzyszy nam każdego dnia w trakcie kolejnych wspólnych spotkań.