Pionierzy w Cambridge

Dotychczas uczestnicy programu TOP 500 Innovators zdobywali doświadczenie w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Stanforda oraz Berkeley. Tym razem 40 uczestników programu wyjechało do Cambridge aby uczyć się od najlepszych. Oto oni:

    Placówka kontakt
Magdalena Antosiak-Iwańska

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

www.ibib.waw.pl

mantosiak@ibib.waw.pl

 

Maciej Balawejder

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

www.ur.edu.pl/wydzialy/biologiczno-rolniczy

maciejb@univ.rzeszow.pl
Janusz Będkowski

Instytut Maszyn Matematycznych, PAN w Warszawie

www.imm.org.pl

januszbedkowski@gmail.com
Maciej Brzozowski

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

www.wi.pb.edu.pl

m.brzozowski@pb.edu.pl


aragorn.pb.bialystok.pl/~brzozowski

Marzena Ciechomska

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

www.iitd.pan.wroc.pl

m.m.ciechomska@gmail.com
Piotr Czyżewski

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

www.utp.edu.pl

p.czyzewski@utp.edu.pl
Zbigniew Dokurno

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

www.ue.wroc.pl

zbigniew.dokurno@ue.wroc.pl
Dorota Dworakowska

Zakład Medycyny Nuklearnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

www.gumed.edu.pl

dorotadworakowska@gmail.com

Magdalena Garlińska

Instutut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

www.ioe.wat.edu.pl

garlinska.magdalena@gmail.com
Barbara Jachimska

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Jerzego Habera, Kraków

www.ik-pan.krakow.pl

ncjachim@cyf-kr.edu.pl
Mateusz Jarus

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe

www.man.poznan.pl

jarus@man.poznan.pl

gicomp.psnc.pl

Michał Kaza

Instytut Farmaceutyczny w Warszawie

www.ifarm.waw.pl

michal.kaza@gmail.com
Dagmara Kociuba

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

www.umcs.pl

dagmara.kociuba@umcs.pl
Dorota Kołbuk

Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN

www.ippt.pan.pl

dorotakolbuk@gmail.com

 

Franciszek Kornobis

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Państwowy Instytut Badawczy

www.ior.poznan.pl/

f.kornobis@onet.eu
Marcin Kurek

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskkiego

www.sggw.pl

marcin_kurek@sggw.pl
Monika A. Kusiak

Instytut Nauk Geologicznych, PAN

www.ing.pan.pl

mkusiak@twarda.pan.pl

www.womeninnano.org/apps/blog/

Damian Kuźniewski

Politechnika Gdańska, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

www.ctwt.pg.edu.pl

damian@pg.gda.pl


excento.pl

Grzegorz Liśkiewicz

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

www.mechaniczny.p.lodz.pl

grzegorz.liskiewicz@p.lodz.pl
Marek Macko

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

www.ukw.edu.pl

mackomar@ukw.edu.pl
Paweł Maślak

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

www.pwr.edu.pl

pawel.maslak@pwr.edu.pl
Piotr Mrozek

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

www.pb.edu.pl

p.mrozek@pb.edu.pl
Marcin Muszyński

Instytu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

www.icso.com.pl

muszynski.m@icso.com.pl
Magdalena Osial

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

 

www.chem.uw.edu.pl

magdalena@osial.eu

 

Karolina Pająk

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

www.biopharmacy.umlub.pl

karolina.pajak@umlub.pl


Damian Pietrusiak

Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

 

damian.pietrusiak@pwr.edu.pl

www

Agnieszka Pręgowska

Instytytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

www.ippt.pan.pl

aprego@ippt.pan.pl
Klaudia Proniewska

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

www.biofizyka.cm-uj.krakow.pl

klaudia.proniewska@gmail.com

 

www.kcri.org

www.fripn.org

Wojciech Pudło

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

www.polsl.pl/wydzialy/rch

wojciech.pudlo@polsl.pl
Tomasz Ratajczak

Instytut Chemii Biologicznej, PAN

www.ibch.poznan.pl/pl/top-pl/home

tomaszr@ibch.poznan.pl
Katarzyna Sadecka

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

www.itme.edu.pl

k.bomianowska@gmail.com
Stanisław Saganowski

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

www.wiz.pwr.edu.pl

stanislaw.saganowski@pwr.edu.pl

mobilited.com

Adam Strzęp

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

www.intibs.pl

a.strzep@int.pan.wroc.pl
Szymon Szufa

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Centrum Transferu Technologii i Odnawialnych Źródeł Energii, Konstantynów Łódzki

www.proakademia.eu

www.bioenergiadlaregionu.eu

szymon.szufa@proakademia.eu
Elżbieta Świętek

Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński

www.cittru.uj.edu.pl

elzbieta.swietek@uj.edu.pl
Katarzyna Trudnowska-Bobeł

Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe

www.man.poznan.pl

ktrud@man.poznan.pl
Michał Twardochleb

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

www.wi.zut.edu.pl

mtwardochleb@gmail.com
Joanna Willner

Politechnika Śląska, Instytut Technologii Metali

www.us.edu.pl

joanna.willner@polsl.pl
Jolanta Zuzda

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki i Rekreacji

www.pb.edu.pl

fitness2004@wp.pl
Łukasz Żołędziewski

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa, Szkoła Zawodowa w Elblągu

www.pwsz.elblag.pl


l.zoledziewski@pwsz.elblag.pl

www.aip.pwsz.elblag.pl

 

 

Opiekunowie w Cambridge

Brian Corbett Dyrektor Sayle House Ventures

Brian Corbett: w trakcie trwającej 30 kariery w sprzedaży i marketingu dotarł na stanowiska kierownicze w branży IT. Obecnie zajmuje się usługami doradczymi dla firm znajdujących się w fazie raptownego rozwoju bądź istotnych zmian. Wcześniej natomiast był założycielem oraz CEO firmy zajmującej się komercjalizacją technologii rozpoznawania mowy. Jeszcze wcześniej był CEO Brytyjsko-Amerykańskiego start-up'u gdzie ponosił pełną odpowiedzialność za kwestie finansowe. Omawiany start up został z czasem bardzo korzystnie sprzedany firmie Microsoft.

Obecnie celem jest pomoc innym przedsiębiorstwom (zarówno start-up'om z branży wysokich technologii jak i już istniejącym, rozwiniętym firmom szukającym nowych nisz rynkowych) w zdefiniowaniu i wdrożeniu skutecznych ścieżek rozwoju.

Specjalności: kwalifikacje MBA. Główne obszary specjalności obejmują: a) zarządzanie sprzedażą (włączając aktywne zaangażowanie w sprzedaż i negocjacje kontraktów); b) marketing i planowanie biznesowe; c) rekrutację pracowników, szkolenia, zarządzanie i motywowanie oraz d) podnoszenie poziomu inwestycji i restrukturyzacja przedsiębiorstw.

Jessica Ocampos

Dr inż., Uniwersytet w Cambridge,

Współzałożycielka Platformy Transferu Technologii LatAm

Jessica jest absolwentką Uniwersytetu w Cambridge oraz King's College na kierunku inżynieria chemicznej oraz absolwentką inżynierii w biotechnologii na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu Chilijskiego w latach 1998 - 2004, który ukończyła z najwyższym wyróżnieniem.

Przed siedem lat zdobywała doświadczenie zawodowe w przemyśle w wielokulturowym środowisku na terenie Ameryki Łacińskiej, Europy oraz USA Piastowała stanowiska kierownicze, takie jak regionalny manager rozwoju projektu i produktu oraz E&T pillar leadership dla P&G, LatAm. Jessica była managerem ds. rozwoju w dziale badań i rozwoju w korporacji Air Liquide GmbH w Niemczech i Air Liquide we Francji, odpowiadałą za rozwój i uruchomienie nowego systemu zautomatyzowanego napełniania butli w przemyśle gazowym. System ten jest obecnie sprzedawany na terenie 15-tu krajów. Była również koordynatorem produkcji w firmie 3M w Chile oraz odbywała staż Bayer Corporation w Berkeley, USA.

Jessica posiada doskonałe umiejętności komunikacyjne i doświadczenie w integracji oraz prowadzeniu zespołów pracujących w różnych dziedzinach oraz zespołach multidyscyplinarnych.Jest założycielką licznych inicjatyw na Uniwersytecie w Cambridge w zakresie zwiększenia przedsiębiorczości studentów Cambridge, w przedsięwzięciach społecznych i technologicznych oraz w zakresie przekładania wiedzy badawczej i naukowej dla służby społeczeństwu. Kierowała międzynarodową platformą transferu technologii do wspierania badań i rozwoju nauki i współpracy między Wielką Brytanią oraz krajami rozwijającymi się (Cambridge Knowledge and Tech Transfer Platform for LatAm, GAP Summit 2014, Cambridge Social Enterprise Incubator, Emerge Cambridge Conference). Kierowała programem GoToMarket Cambridge for Tech Startups Acceleration.

Jessica posiada również duże doświadczenie dydaktyczne które zdobywa od roku 2000. Była wykładowcą i opiekunem kilku podstawowych przedmiotów z zakresu inżynierii: fizyki i matematyki na Wydziale Nauk Matematycznych i Fizycznych Uniwersytetu Chilijskiego, kierownikiem Katedry Chemii Fizycznej i Informatyki na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii na Uniwersytecie w Cambridge oraz opiekunem kursów z biologii i chemii na studiach licencjackich w King's College Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Alex Smeets

Dr, Uniwersytet w Cambridge

Dyrektor Cambridge Innovation Solutions Ltd

Alex Smeets prowadzi własną firmę konsultingową, świadczącą usługi dla przedsiębiorców, małych przedsiębiorstw i uczelni pod marką Cambridge Innovation Solutions oraz Cambridge Funding Solutions. Jest koordynatorem warsztatów i doradcą w programach finansowania działalności B+R, członkiem komisji oceniajych wnioski o dotacje w programie Innovate UK (dawniej UK Technology Strategy Board), Komisji Europejskiej i Sekretariatu EUREKA Eurostars. Jako Associate of Cambridge Enterprise Ltd, firmy komercjalizacyjnej na Uniwersytecie Cambridge, realizuje Międzynarodowy Program Pomocy, usługi konsultingowe, szkolenia i usługi doradcze oraz organizuje programy wizyt dla uniwersytetów i organizacji sektora publicznego z całego świata, które chcą korzystać z doświadczeń fenomenu Cambridge w rozwoju ich własnych gospodarek opartych na wiedzy. Jest także Współpracownikiem Centrum Innowacji St. John'a, znanego na świecie centrum transferu technologii, które zapewnia dogodne ulokowanie i sprzyjające środowisko przedsiębiorstwom opartym na wiedzy we wczesnym etapie ich rozwoju. W tym charakterze pomaga dostarczać programy szkoleniowe, zadania doradcze i usługi GrowthAccelerator w Wielkiej Brytanii dla przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu.

Do kwietnia 2011 Alex był regionalnym dyrektorem Oxford Innovation Ltd, gdzie był odpowiedzialny za dostarczanie innowacji, dostęp do finansowania wsparcia w regionie Wschodniej Anglii, doradztwo innowacyjne, zapewnienie wsparcia dla inkubacji i innowacji CEME Centrum w Rainham, Essex i Nucleus Business Innovation Centre w Dartford oraz rozwoju biznesu Oxford Innovation w zarządzaniu centrami innowacji. Jego działalność również obejmowała zadania doradcze w SQW Consulting, siostrzanej firmy Oxford Innovation. Przed dołączeniem do Oxford Innovation, Alex był dyrektorem wykonawczym St. John’s Innovation Centre Ltd. Ma doktorat z Inżynierii Materiałowej na Uniwersytecie w Cambridge i pracował w dziedzinie badań i rozwoju materiałów przez pięć lat przed zmianą zainteresowań w kierunku wsparcia innowacyjności, przedsiębiorczości i komercjalizacji nowej wiedzy. Był aktywnie zaangażowany w Sieci Centrum Przekazu Innowacji Komisji Europejskiej (obecnie Enterprise Europe), która pośredniczy w partnerstwie technologicznym ponad granicami narodowymi w Europie, przez ponad 10 lat w latach 1990 i na początku 2000. W tym czasie kierował Netherlands Innovation Relay Centre w Holandii, nadzorowanym przez Senter w Holandii i założył i rozwinął East of England Innovation Relay Centre, prowadzony przez St. John’s Innovation Centre w Cambridge (obecnie węzeł East of England sieci Enterprise Europe Network prowadzony przez Exemplas). Podczas pobytu w Holandii był również zaangażowany w zarządzanie programami finansowania dotacji krajowych w zakresie badań i rozwoju biznesu.

W St. John’s Innovation Centre Alex był częścią zespołu zarządzającego, brał udział w realizacji usług doradczych i był odpowiedzialny za strategię IT centrum. Był dyrektorem START, firmy Joint Venture pomiędzy St. John’s Innovation Centre i Start International, powołanej do projektowania, budowy i eksploatacji centrów innowacji w całej Wielkiej Brytanii. Pracował również ściśle z East of England Investment Agency (obecnie East of England International) w celu założenia Parku Innowacji Chiny-UK. Przyjmował wielu międzynarodowych gości odwiedzających St. John’s Innovation Centre i w odpowiedzi na te międzynarodowe zainteresowanie w Cambridge Phenomenon rozwinął Cambridge Summer Forum i Cambridge Winter Forum, razem z Cambridge Network, University of Cambridge, Cambridge Science Park, Great Eastern Investment Forum i ERBI. W tym czasie przeprowadził również szereg zadań doradczych w dziedzinie rozwoju inicjatyw wspierania innowacji i dostępu do finansowania innowacji oraz kierował kilkoma kontraktami wsparcia innowacji dla podmiotów publicznych. Podjął oryginalne badania, później nazwane Gateway2Innovate we Wschodniej Anglii, dostarczające usługi doradcze dla przedsiębiorstw na uzyskanie europejskiego i krajowego finansowania dotacji na badania i rozwój oraz stworzył system partnerski wyszukiwania, w celu pomocy przedsiębiorstwom i uniwersytetom w całej Europie w znalezieniu partnerów do sfinansowania projektów badawczo-rozwojowych. Realizował również doradztwo i przedstawił prezentacje na temat rozwoju Klastra Cambridge dla władz publicznych w Czechach, Słowenii i Polsce. Od kilku lat w St. John’s Innovation Centre jest Technology Liaison Manager'em dla sieci i10 we Wschodniej Anglii i wspomaga uczelnie członkowskie i10 w rozwoju na rzecz zdolności do komercjalizacji ich wiedzy.

 

 

Autorzy strony

 

Magdalena Osial

- autor bloga

- teksty, fotodokumentacja, tłumaczenia

 

Franciszek Kornobis

- teksty i tłumaczenia

 

Magdalena Antosiak-Iwańska

- tłumaczenia

 

 

Magdalena Garlińska

- tłumaczenia

 

 

Agnieszka Pręgowska

- tłumaczenia

 

Niniejsza strona nie powstałaby bez zaangażowania, współpracy i pomocy pozostałych uczestników programu TOP 500 Innovators w Cambridge.

Podziękowania za niektóre teksty dla Grzegorza Liśkiewicza, Marzeny Ciechomskiej, Moniki Kusiak, Marcina Kurka, Zbigniewa Dokurno oraz Piotra Mrozek.