Inwazja Innowatorów w Cambridge!


TOP 500 Innovators to rządowy program wspierania innowacyjności w nauce poprzez podniesienie kwalifikacji naukowców i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Budżet programu sięga 35 milionów złotych, a jego istotą są dziewięciotygodniowe programy stażowo-szkoleniowe na najlepszych uczelniach świata. Dzięki kontaktowi z wybitnymi praktykami, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach uczestnicy zdobywają doświadczenie i uczą się, jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Istotną częścią kursu jest rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie i wielodyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji czy rozwiązywanie konfliktów. Uczestnictwo w programie jest też znakomitą okazją do obserwacji pracy firm, fundamentem działalności których jest komercjalizacja wyników badań jak również nawiązywania kontaktów z przedsiębioracmi i przedstawicielami venture capital.

Nadrzędnym celem programu jest przyczynienie się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i zagranicznych środków na badania, tak, by zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. Ponadto, w przeciągu miesiąca od powrotu, każdy z uczestników zobowiązany jest do sporządzenia założeń planu komercjalizacji badań lub założeń planu poprawy efektywności działań centrum transferu technologii z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trwania programu.

Więcej informacji o programie: TOP 500 Innovators


Organizacje związane z projektem - Polska

Organizacje związane z projektem - UK